måndag, januari 05, 2009

har vi rätt till både liv och död?

De senaste dagarna har det förekommit ett antal artiklar i Svd, Aftonbladet och blogginlägg som detta hos Annie om olika aspekter på detta att påverka när man ska dö.

Utgångspunkten har varit statens medicinsetiska råds förslag i höstas om att regeringen borde utreda om läkare ska hjälpa särskilt svårt sjuka att få dö. Sedan har det kommit upp förslag om att man borde till och med få hjälp att dö även om man är helt frisk när man själv vill.

Hela denna diskussion är besvärlig och delvis besynnerlig. I hela mänsklighetens historia har vi försökt förlänga människor liv, och genom utvecklad bl a medicinsk kunskap så kan vi nu bota och hålla bort sjukdom ur människors liv så att vi lever allt längre. För mig är det det rätta fokuset. Jag inser att för den som har en helt obotlig sjukdom med, som man vet på förhand, svåra lidanden i slutskedet så kan det vara begripligt att efterfråga hjälp att förkorta detta lidande. Det tycker jag man ska göra med att satsa resurser på väldig väl fungerande palliativ vård så att smärtor och andra lidanden minimeras. Och där finns mycket kvar att göra!!

Men vi tar som människor ett stort steg när vi ger oss in i beslutet att även ända en människas liv. Vi tar oss ut på ett sluttande plan som över tid kan kan leda till att fler ska "få rätt att dö". Jag ser inte att det kan vara sjukvårdens eller samhällets uppgift och jag tror inte att det är någon bra idé att låta det bli ett beslut som andra kan fatta. Man bryter då en gräns som över tiden kan leda helt fel.

Jag tycker dessutom att Barbro Westerholm hade en väldigt bra kommentar till förslaget att man ska få hjälp att dö även om man är helt frisk och äldre.... Hon menade att istället för ett sådant beslut borde man ta reda på varför fullt friska äldre människor vill begå självmord och sedan försöka motverka detta.

Jag är kanske naiv, men för mig måste samhällsbygget handla om att skapa livsförutsättningar och utveckling. Då blir hjälp till att dö en avvikelse från denna uppgift. Jag tror att vi människor behöver acceptera att vi kan inte styra och kontrollera allt i livet i det ligger också att döden är inget vi råder över.

Inga kommentarer: