tisdag, januari 27, 2009

alltmer talar för euron och kanske allt fler!

Idag publiceras på Dn debatt en artikel som visar på att Sverige förlorat på att vi inte valde att bli medlemmar av EMU. Det är som jag misstänkte, men det är sorgligt att vi inte lyckades kommunicera detta i folkomröstningen. Det är än mer sorgligt att vi just nu har en finansminister som tycker det är bra med devalvering och att göra svenska folket fattigare, enligt ett utalande häromveckan.

Annie johansson skriver på sin hemsida att hon ångrar att hon röstade nej till EMU. det är bra och vi kanske ska börja bygga ny opinion genom att alla sopm valde nej men ångrat sig börja tala om det högt och publikt. För ska den svenska opinionen ändras behöver ett antal av de som var emot bli tydliga förespråkare och först då kan man börja tala om en ny folkomröstning. För vi måste få ett slut på att i varje kris så ska man göra hela svenska folket fattigare för att skyla över näringslivets konkurrensproblem. Det är inte ok!

Inga kommentarer: