torsdag, januari 15, 2009

Bra folktandvården

I dag sprids nyheten i bl a Barometern att nu öppnas den sk frisktandvården för alla. Det är ett jättebra steg! Våra barn och ungdomar har fri tandvård upp till 20, och de flesta har efter detta en väldigt bra tandstatus. Frisktandvården gör det möjligt för dessa att för ett tydligt pris ( ofta lågt) få hjälp att bibehålla detta goda läge. För oss i andra åldrar innebär det en möjlighet att få kontroll på kostnaden för tandvård. Med en månatlig avgift får vi den tandvård som behövs för att vi ska klara våra tänder - om vi bara gör vår del, sköter våra tänder.
Frisktandvårdens förebyggande inriktning är en viktig insats för framtida god hälsa!

1 kommentar:

Anonym sa...

Du har inte räknat på det va? För patienten blir det dyrare och dessutom finns det en risk för underbehandling. All vård ingår inte, så särskilt tydlig blir inte kostnaden heller. Däremot har frisktandvården visat sig vara mycket lönsam för folktandvården. Tandläkarna på flera kliniker har dock inte gillat arbetssättet vilket skulle kunna göra det ändå svårare att rekrytera personal i framtiden. Frisktandvården är ett politiskt konstruktion och har ingenting med att skapa friska patienter att göra.