onsdag, januari 28, 2009

ingen koll på hyrläkare förfärar -tillsyn är bra!!

Idag redovisar socialstyrelsen en tillsynsrapport enligt SR Kalmar och Barometern om hur landstinget arbetar med hyrläkare. Rapporten förskräcker utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Jag menar att landstinget måste ställa helt andra krav och likvärdigt över hela länet så att patientsäkerheten kan garanteras. Det är också viktigt att det ges möjlighet att göra en noggrann uppföljning av deras arbete så att kvaliteten i arbetet kan säkerställas. Men min undran är vilket initiativ Ann Hellenborg tar med anledning av socialstyrelsens tillsyn?

Inga kommentarer: