måndag, januari 26, 2009

Snart medarbetare vid Linnéuniversitet

Idag hade jag förmånen att delta i den regionala samling kring Linneuniversitet som bl a Barometern, Smålandsnytt, och Östran berättar om. Det var väldigt hoppingivande och jag är en stolt medarbetare (om än tjänstledig) vid det som snart är Linnéuniversitet.

Men bildandet av universitet är en utmaning för oss som har ett regionalt politiskt ansvar. En av de frågor vi måste bidra till att säkerställa är snabba och enkla transporter mellan de två campus områdena. Om det ska vara ett särskilt Linnétåg som Östran skriver om eller mer reguljär trafik, det kan diskuteras. Men trafiken behöver bli snabbare och tätare för att möjliggöra det helintegrerade universitet som man avses att skapa.
Det finns också behov av att vi tillsammans i regionen gör det praktiskt möjligt för studenter och lärare att verka i hela regionen, skriva uppsatser och ha partnerverksamheter över hela regionen. Det kan vara göras genom att kollektivtrafiken kompletteras med miljöfordon som står till förfogande för studenterna men också lärare.

Linnéuniversitet är ett stort steg framåt för vår region, förhoppningsvis kan det bidra till att det också skapas en mer sammanhållen region i andra dimensioner mellan Kronoberg och Kalmar län, mellan Växjö och Kalmar. Det är en bit dit, men det finns en stor möjlighet om vi tar den!

Inga kommentarer: