fredag, januari 23, 2009

kollaps i tågtrafiken

Idag igen står tågtrafiken stilla beroende på fel i Banverkets trafikledningssystem, det var likadant igår. Detta är katastrofalt för medborgarnas tilltro till järnvägen. Jag har sedan början av januari åkt väldigt regelbundet med tåg till Kalmar. Morgontåget kl 8 från Emmaboda har i princip inte gått i rätt tid någon gång. Tåget har varit lite eller mycket försenad och sedan har det på väg mot Kalmar blivit alltmer försenat beroende på att tågtrafikledningen hela tiden prioriterat de tåg som är på väg till Alvesta, så vårt tåg får invänta mötande tåg. Konsekvensen av detta är att de som varje dag pendlar till gymnasieskolan eller jobbet kommer för sent. Det kan varken skolor eller arbetsgivare tolerera en längre tid. Därför är dagens kollaps som den beskrivs i Barometern och de regelbundna förseningarna ett hot mot hela kollektivtrafiken. Det är ett statligt ansvar att se till att järnvägen fungerar. Nu måste det från politiskt håll ställas krav på den statliga myndigheten Banverket att de ska sköta sitt uppdrag. Om man inte klarar det får man väl hitta andra lösningar för att sköta järnvägens trafikledning. Detta är oacceptabelt.

Inga kommentarer: