lördag, januari 24, 2009

Sänkta kostnader behöver inte betyda sämre kvalitet

I dagens DN finns det ett helt uppslag om förändringar i vården och kostnadsneddragningar som förbereds i olika landsting runt om i landet. Återkommande tesen är att det betyder sämre kvalitet. Det är en mycket tveksam tes som har liten grund de studier som finns kring sambandet mellan kvalitet och kostnader. Det är snarare så att utifrån ett kvalitetstänkt så innebär kostnadsbesparingar att man i alla verksamheter tvingas tänka igenom hur ska vi arbeta för att göra detta lika bra eller bättre men med mindre resurser.
I landstinget i Kalmar län genomförde vi under alliansledning stora strukturförändringar 2003-2004. Samtidigt ökade vi tillgängligheten i vården, dvs höjde kvaliteten i en dimension. När vi nu studerar kvalitetsutvecklingen i vården i länet,så finns det problem. men det beror inte egentligen på kostnadsbegränsningarna utan det beror på att vårdprocesserna inte är tillräckligt patientorienterade eller på att vi inte utvecklat bra system för rehabilitering osv.

Om man tittar på den statistik som finns om vårdens kostnader runt om i landet så kan man se att det finns ett antal landsting som har högre kostnader för att göra samma sak som andra landsting gör med lägre kostnad och samtidigt har man sämre tillgänglighet och inte någon vårdkvalitet som kan sägas vara högre. För mig är det slöseri med skattebetalarnas pengar, som vi inte borde ha råd med.

Inga kommentarer: