torsdag, januari 15, 2009

Noll tolerans mot självmord - en utopi ?!- säker vård ett krav!

Ja det kan låta som en utopi! Och kanske också är det, men jag kan inte se att man kan ha någon annan vision för ett samhälle. Därför är gårdagens beslut och kritik från socialstyrelsen väldigt allvarlig. Den sitter fingret på att den vårdorganisation landstinget har skapat inte klarar av det uppdrag den har att ge systematisk och säker vård inom psykiatrin. Ansvaret för detta finns självklart hos verksamhetschefer, men också i politiken. Min fråga till Anders Henriksson är vad han är beredd att vidta för genomlysning och förändringar för att säkerställa att landstingets vårdorganisation inom psykiatriområdet ska kunna fungera bättre. Att som han säger i en kommentar i Barometern till socialstyrelsen kritik mot hur vården hanterat tre fall av självmord är att han väljer att vara passiv åskådare. Större krav kan man ställa på politiskt ansvar. Dock följer det ett mönster. När jag ställde frågor i höstas om de överbeläggningar man hade på psykiatrikliniken i Kalmar senaste sommaren så var svaret att inget behöver göras! Den passiva hållningen upprepar sig - det räcker inte enligt min mening.

Inga kommentarer: