lördag, januari 17, 2009

förebyggande arbete

Idag har vi Centerkonferens i Oskarshamn och på förmiddagen hade vi ett intressant pass kring förebyggande arbete med inriktning på barn och ungdom. Jag kan känna en oro för att vi både i landsting och kommuner när det nu blir kärvare tider frestas att dra in resurser till förebyggande verksamheter. Vi fick del i siffror som illustrerar att fungerande förebyggande arbete ger stora vinster för både den enskilde och för samhället som helhet. Men vi som har ansvaret för olika verksamheter i samhället har en tendens att bara tänka på vårt eget område istället för att söka samverkan och ta helhetsgrepp. I vårt län startas nu Unga vuxna verksamheter som är ett försök att gemensamt mellan kommun och landsting minska risken för att ungdomar som drabbas av psykisk ohälsa att det utvecklas till allvarligare sjukdomsförlopp. Det är bra - men vi måste gemensamt mellan kommun och landsting nu utveckla samverkan för att möta ohälsa ännu tidigare bland våra tonåringar och barn. Det är en utmaning för kommande året!

Inga kommentarer: