torsdag, maj 07, 2009

vård för pparslösa och gömda

Just nu pågår en intensiv debatt kring hur vi ska hantera frågan om sjukvård för gömda och papperslösa. Jag måste säga/skriva att en del av mina vänner i riksdagsgruppen bedriver en underlig debatt där man gör detta till en juridisk fråga istället för en mänsklig rättighet. Att på allvar hävda att människor skulle söka sig till sverige, gömma sig för att få billig, men bra sjukvård, är ju bara nonsens. Det är att dribbla med korten när man hävdar att detta står i motsats till vår reglerade invandring. Det är inte sant, det är i stället en principiellt viktig ideologisk fråga! Då finns bara ett svar - sjukvård ska ges!

Inga kommentarer: