torsdag, maj 14, 2009

Majoritetens ansvar för sparbehovet!

I Barometern och andra tidningar börjar det nu skrivas om landstingets kommande besparingar. I det material vi nu fått från majoriteten och från landstingets ekonomienhet, så kan man utläsa intressanta saker. När man räknar på landstingets ekonomiskt situation 2010 och tar hänsyn till att inflationen sjunker (kostnadsutvecklingen är mycket låg) och att staten bidragit med mycket nya pengar (172 miljoner) så skulle landstinget fortfarande ha ett plusresultat 2010 på ca 25 miljoner. Men det bygger också på att de olika landstingets verksamheter skulle följa sin budget - det gör man inte. Prognosen för budgetunderskottet är just nu 74 miljoner och det betyder att istället för +25 så är det -49 miljoner.

Jag har skrivit om detta tidigare och vid en massa tillfällen kritiserat det faktum att under vänstermajoriteten har budgetunderskotten ökat, och hade de gjort något åt detta så hade besparingstrycket varit väldigt mycket mindre inför 2010. Majoritetens försök att skylla på andra avslöjas än en gång - man försöker ständigt dölja sitt ansvar och misslyckande. Men nu får de ta konsekvenserna av sitt agerande med som Barometern skriver - Sparchock!

Inga kommentarer: