onsdag, maj 13, 2009

hagelsvärm av åtgärder, men hur ser träffbilden ut?

Efter många om och men denna morgon har vänstermajoriteten lämnat ifrån sig sitt försök till ekonomiskt förslag. Det kan enklast beskrivas som en fortsättning på den hagelsvärm som landstingsdirektören redovisade för någon vecka sedan. Materialet är mycket svårt att överskåda, och se om det verkligen ger den effekt som är avsedd, nämligen att hålla landstingets ekonomi i balans. Det finns inte en enda summa angiven för olika åtgärder, när det avser verksamhetsförändringar. Vilket gör att för oss i opposition ökar ju svårigheterna radikalt att förstå konsekvensen av olika åtgärder.

Vi ska nu arbeta med detta material, men jag kan redan nu konstatera att det blir mycket svårt att till nästa tisdag har någon färdigt alternativ eller underlag för en överenskommelse mellan oss i Alliansen och majoriteten.

Men eftersom det är en ekonomisk hagelsvärm med avgiftshöjningar och verksamhetsförändringar så finns det många frågor att få svar på och det kan ju vara en början nästa tisdag.

Inga kommentarer: