lördag, maj 09, 2009

att vara på folkkongress

Expressens ledare idag tycker jag är intressant och ganska väl beskriver upplevelsen av att vara på stämman. Det är stor spännvidd i debatten, det är väldigt många olika vinklar och perspektiv som hanteras. Det finns både i expressens ledare och i debatten en antydan om att det numera bara handlar om att bekräfta partiledningens beslut. Det tycker inte jag! Och om det ska beskrivas så så är det ingen skillnad mot hur det varit. På alla de stämmor som jag varit på sedan slutet av 70-talet (dock inte alla) så har partiledningen alltid styrt upplägget och kontrollerat utvecklingen. Det blir dessutom alltid tydligare när vi är i regeringsställning.
Detta är en folkkongress i bästa mening, dvs företrädare från hela landet som har åsikter, värderingar och förhoppningar som man använder för att putsa och förändra partiets utveckling. Fantastiskt!

Sedan instämmer jag i expressen ledarens kritik ang ändrade placeringsregler för AP fonderna - det är inte en åsikt från det Mauderna centerpartiet, det är 70-tal och helt oideologiskt!

Inga kommentarer: