måndag, maj 25, 2009

Bra globaliseringsrådet

Globaliseringsrådet har nu redovisat ännu en rapport enligt DN och argumenterar där för en mer dynamisk svensk arbetsmarknad bl a med en förändrad las lagstiftning. Det är väldigt bra, hoppas nu bara att moderaterna och övriga allianspartier lyssnar på denna kloka ståndpunkt som det i dagsläget enbart är Centerpartiet som står upp för. Då kan vi i nästa mandatperiod kombinera en förbättrad a-kassa ( som ger individen inkomsttrygghet under omställning) och större flexibilitet för företagen så att man vågar anställa och att inte det alltid är ungdomarna som åker ut. LAS diskriminerar idag ungdomarna, det måste vi göra något åt!

Inga kommentarer: