torsdag, maj 14, 2009

mer pengar - återbäring

Nu förbereds ett bra beslut inom det Alliansledda Sveriges Kommuner och landsting. Förbundet har över åren byggt upp en stor förmögenhet. Vid senaste kongressen våren 2007 fick styrelsen i uppdrag att förbereda för en återbäring till medlemmarna (alla svergiges kommuner och landsting) på upp till en miljard kronor. Nu närmar det sig beslut, återbetalning ska ske under 2010.

Om det blir som det nu föreslås så kommer landstinget få tillbaka ca 13 miljoner och länets kommuner sammantaget ca 12,6 miljoner. Det blir en bra förstärkning under de tuffa ekonomiska tider som länets kommuner har. SKL´s styrelse fattar det slutliga beslutet i juni, men det finns väl inget parti i SKL som kan vara emot detta?!

Inga kommentarer: