tisdag, maj 12, 2009

Inga ekonomiska besked!

Idag skulle vi fått besked om vad majoriteten tänker göra för att hålla ordning på landstingets ekonomi. Vi skulle haft en inledande diskussion utifrån deras förslag.

Av detta blev inget - man är inte färdig eller rättare sagt överens. Det är mycket oroande. Dessutom ställer det oss i Allianspartierna i en situation där vi får ännu mindre möjlighet att föra resonemang i våra partigrupper och ute i länet. Det ökar inte precis möjligheterna att göra en bred uppgörelse. Majoriteten har haft landstingsdirektörens material i mer än en vecka, vi har ännu inget sett. När vi i förra mandatperioden gjorde stora besparingar fick majoritet och opposition underlagen samtidigt. Det är att skapa förutsättningar för breda uppgörelser!

Summa - chansen till en bred uppgörelse har minskat!

Inga kommentarer: