lördag, maj 16, 2009

DN räknar som man vill!

Idag presenteras i DN motor en kalkyl för det man beskriver som etanolstödet - poängen i hela upplägget är att skapa en bild av att det är slöseri med pengar. Det må man tycka, men det borde åtminstone gå att kräva av en s k seriös tidning att man räknar seriöst och är korrekt i sin argumentation. I den kalkyl som redovisas i anslutning till artikeln hävdar man att sk skattebortfall är ett stöd. Det är förvisso sant att etanol har skatteförmån, jämfört med bensinen. Mot denn argumentation har jag följande invändningar:
1) Med detta resonemang skulle den lägre matmomsen betraktas som ett stöd till livsmedelsindustrin. Och då talar vi väldigt stora subventioner i så fall. För min del betraktar jag etanolens skatteförmån som en stimulans för att få medborgarna att välja ett mer miljövänlig alternativ, liksom matmomsens lägre nivå är att skapa möjlighet för alla familjer att lite bättre råd med bra mat. Med olika nivåer på skatt kan staten stimulera en för samhället önskvärd utveckling. Har det varit framgångsrikt = JA det finns inget annat land som har så många bilar med miljöklassning!
2) Om man nu vill driva denna tes bör man åtminstone räkna rätt! I kalkylen redovisas att den största delen av det man beskriver som skattebortfall är låginbladning i bensin (mer än 4 miljarder). Denna summa inkluderar man sedan när man räknar ut subventionen per etanolbil. Såvitt jag vet är låginblandningen något som används för bensinbilarna och har inget med etanoldrivna bilar att göra. Det skulle halvera den sk subventionen!
3) Sedan är det märkligt att läsa att DN konsekvent driver tesen att det är bensin och diesel som ska användas som bränsle allt annat är fel och ska förkastas. På annat sätt kan man inte tolka upplägget i artikeln när man hävdar att etanolens skatteförmån stoppat upp utvecklingen av mer driftsnåla bilar och använder etanol bilarna som exempel. Sanningen är ju den att parallellt med den positiva utvecklingen av etanolbilar har ju bilindustrin börjat få fram allt mer driftsnåla bilar som drivs av bensin och diesel. Det betyder ju att politiken är mer än lyckosam. Sedan kan man ju hålla med om att det vore önskvärt om även de etanoldrivna bilarnas förbrukning sjönk!

4) Alla teknikskiften kostar pengar, jag tror inte någon gör bedömningen att etanolen är det som löser problemen vi har med transporternas klimatpåverkan. Men det är en pusselbit i en större förändring. Utan etanolsatsning hade ännu mindre hänt på området och det kan jag inte ens tänka mig att DN förordar.

3 kommentarer:

INput sa...

Tack för ditt inlägg. Ibland får jag nästan lite dåligt samvete för att vi kör en etanolbil - men du rätade upp mig!

Blondie sa...

Hej Jonsson och INput,
Inte ska man ha dåligt samvete för att man kör etanolbil inte. Även om det inte alls är den slutgiltiga lösningen på klimatproblemet.
Sök istället tröst hos Natuvårdsverket:
http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Fragor-och-svar/Klimat/Ar-jag-en-storre-miljobov-om-jag-tankar-etanol-istallet-for-bensin/
Och nästa gång Lasse Swärd går igång på majsetanolens miljöskada, vet då att detta svammel med hänvisning till diverse artiklar i Science inte har med svenska förhållanden att göra.
Tipset är att slänga motorbilagan omedelbart och oläst för att bevara lördagsmorgonens frid!

Jonas sa...

Dieselolja skattesubventioneras med 9 miljarder under 2009 (Budgetpropositionen, utgiftsområde 22)