fredag, maj 29, 2009

landstingsstyrelse utan hetta

Landstingsstyrelsen är precis avslutad och vi har fattat stora beslut som kommer höja avgifter för medborgarna och innebära ganska stora förändringar för olika verksamheter som landstinget bidrar till eller driver. Dock blev det en debatt utan hetta, jag vet inte varför, men majoriteten verkade vilja stöka över debatten så fort som möjligt Trots de orättvisa och orationella avgiftshöjningarna, neddragningarna på tågtrafiken och kulturen, stor osthyvel på vårdens alla verksamheter så blev det ingen riktigt laddad debatt. Den intensiva diskussionen får väl nu bli på landstingsfullmäktige därför att dessa frågor måste debatteras. Det måste synliggöras att majoriteten beroende på sitt misslyckande att hålla ordningen på ekonomin i landstingets verksamheter måste starta besparingsarbetet. Landstinget hade klarat omställningen 2010 utan större förändringar om vi hade haft balans i de stora förvaltningarnas verksamheter. Det har man inte!! En viktig bidragande orsak till att landstinget hade kunnat göra det är att regeringen ökat statens olika anslag med 172 miljoner inför 2010. Det är något som ofta glöms bort i debatten.

Inga kommentarer: