måndag, maj 04, 2009

Jönssons hagelskur

Idag har vi fått en kort och väldigt översiktlig redovisning av landstingsdirektörens förslagslista till besparingsåtgärder. Den kan enklast beskrivas som en hagelskur med väldigt fint hagel, dvs massor med åtgärder men väldigt svårt att förstå hur de slår och vilka konsekvenser de får. Dessutom saknas en sammanfattande helhetsbild av vad de olika förslagen till åtgärder kan ge. För mig är det viktigt att inte släppa ner landstinget i det ekonomiska moras som det tidigare befunnit sig i, men samtidigt är det oerhört viktigt att de eventuella åtgärder som vidtas inte försämrar tillgängligheten till vården och förlänger vårdköerna. Då har vi sparat på ett sätt som inte är ok.

Min undran efter dagens föredragning är räcker detta som ekonomisk strategi, eller till och med är det en strategi?

Inga kommentarer: