lördag, maj 23, 2009

bra besked Anders om uttagsskatten

De senaste dagarna och bland annat i DN och på SR Kalmar har förts en diskussion om den sk uttagsskatten i kooperativ. Det är den enda beskattningsformen på de förmåner som den som är medägare till ett kooperativ tar ut i ersättning/förmån från kooperativet, om man inte uppbär lön. Nu har det då uppstått en diskussion om den negativa effekt detta har på just vindkraftskooperativen, som tar ut ersättningen för sin investering genom rabatt på elen man köper. Det är viktigt att den nytolkning som skatteverket nu gjort av lagen inte betyder att vi minskar fördelarna med att investera i vindkraft. Vi behöver en gräsrotsrörelse kring vindkraften vid sidan av de stora industriella investeringarna som görs. Därför är det bra att Anders Åkesson riksdagsman för Centerpartiet nu markerar att han är engagerad i frågan och att partiet arbetar på att hitta en ny lösning så snart som möjligt. Jobba hårt Anders - detta behöver lösas snarast!

Inga kommentarer: