fredag, maj 22, 2009

Nya jobb - tjänstesektorn växer!

Idag redovisar DN statistik för hur arbetsmarknaden utvecklats det senaste året. I detta finns goda nyheter. Omvandlingen av Sveriges ekonomi fortsätter och tjänstesektorn som ska ge nya jobb infriar förväntningarna. Jag tror det är viktigt att man i dessa tider när människor förlorar arbeten och har svårt att se var man ska finna ett nytt får en signal att det finns delar av arbetsmarknaden som fortsätter att växa.

Denna utveckling bör förstärkas, dels genom att vi ser till att det erbjuds utbildning för att fler människor ska kunna söka sig in i tjänstesektorn. Vidare bör man från regeringen tar fram fler vägar för att stimulera utvecklingen av tjänstesektorn, här finns utvecklingsmöjligheter.

Sedan kan det bara konstateras att Alliansregeringen genomförande av avdrag för hushållsnära tjänster är en viktig pusselbit för den positiva utvecklingen av tjänstesektorn. Ska bli spännande att se om vänsteroppositionen kommer att framhärda i sitt besked att avskaffa avdraget för hushållsnära tjänster. Det borde vara oklokt att med ett pennstreck underminera tusentals jobb som nu etablerats, men det kanske är ännu ett exempel på deras satsning på jobben!

Inga kommentarer: