fredag, maj 08, 2009

2000-tal och lite rester av 70-talet visades upp

Vi har i eftermiddag hanterat frågor om jobb och företagande vilket redovisas i bl a Barometern och SvD. Ett ambitiöst och offensivt program har antagits. Det innebär bl a att vi öppnar för en omgörning av arbetsmarknadsreglerna så att vi både får en tryggare omställning för den som drabbas av arbetslöshet, samtidigt som vi får en mer dynamisk arbetsmarknad med en mini LAS. Jag tror att det är rätt väg att gå, men det förutsätter att både trygghet skapas för löntagare och enklare regler för företagen - då kan detta bli bra. Denna förändring har blivit bra i Danmark där man har lägre arbetslöshet och då särskilt för ungdomar. Den som blir arbetslös har en bra ersättning och väntar oftast kortare tid på ett nytt jobb. Det är det som kallas dynamik.

Men i programmet fanns några skönhetsfläckar och det är frågan om kapitalförsörjning för företagen. Det är ett problem, men det ska inte lösas med pensionsmedel. Nu beslutades att partiet ska verka för att skriva om placeringsreglerna för AP fonderna så att de kan placera mer i onoterade aktier - ta större risker - och att man ska skapa regionala riskkapitalbolag som samlar upp pengar från kommuner och landstinsgs pensionssparande. Det fel ur två vinklar:
1) Vi ska inte ha ett större offentligt ägande av företag - man ska inte stå för riskkapitalbehoven.
2) Detta är att öka risktagande med pensionspengar och det är inte bra alls!!

Jag kan lova att vi kommer inte från Centerpartiet i Kalmar län bidra till att använda KLP (vårt gemensamma pensionskapitalbolag i länet) för något sådant riskkapitalbolag, från Kalmar ombuden yrkade vi samfällt avslag på dessa förslag.

Dessutom är detta ju lite 70-tal att staten och det offentliga ska bistå med riskkapital, det måste lösas på andra sätt!!

Inga kommentarer: