torsdag, maj 07, 2009

PÅ väg till stämma

I buss på väg till Örebro och centerstämma. Debattlusten ligger i luften och åsikter och förslag gås igenom som slutförberedelse. Kul!

Mindre kul är det att läsa Börje Hörnlunds debattartikel i DN. Den genomsyras av en inställning - det var bättre förr - mentalitet så att det är närmast skrattretande. Under Olof Johanssons tid var vi på väg att bli ett stödparti till socialdemokraterna och säkra deras maktinnehav. Jag förstår varför den perioden hyllas i s-tidningar. Men det ju tveksamt om det kan vara centerpartiets roll i svensk politik. Den ideologiska utveckling partiet har genomgått sedan 2000 har varit väl diskuterad och förankrad i partistämmorna och genom breda remisser. Den förändringen har inneburit att vi lämnat bakom oss resterna av 70-talets sista ideologiska rester som var föga anpassade för 2000-talets politiska miljö och utmaningar.
Jag förstår inte varför inte Herr Hörnlund blev stämmoombud och deltagit tidigare och deltar nu i stämmodebatten, det är där frågorna avgörs. Att skriva på dn debatt för att än en gång få lite medialt ljus på sig är inte att bidra till partiets utveckling eller dess demokratiska process, det är bara sorgligt!

Inga kommentarer: