onsdag, maj 27, 2009

Banverkets svek

I Barometerns pappersupplaga redovisas idag att banverket avser att föreslå att man återigen ska skjuta på upprustningen av banan Emmaboda - Karlskrona. Det finns ett tydligt uppdrag från regeringen som Infrastrukturministern flera gånger upprepat att banan ska rustas upp och att det ska påbörjas 2010 och sedan fullföljas fram till och med 2012. Banverkets försök att bedriva fritt valt arbete måste nu stoppas av Åsa Torstensson. Det måste vara så att myndigheter och verk genomför det man fått i uppdrag och inte efter eget gottfinnande prioriterar om i redan fattade beslut. Det är viktigt för regeringen trovärdighet och alldeles särskilt för Åsas!

Inga kommentarer: