torsdag, maj 07, 2009

demokrati i arbete

För att förbereda stämmans arbete har vi i eftermiddag arbetet i kommittéer som behandlat de olika områden vi ska fatta beslut om. Jag har deltagit i kommittéen som hanterar Förnyad välfärd. Det är ett bra program, med många möjligheter och bra idéer. Men vi har försökt göra det bättre. 60 personer, oräkneliga antal olika förslag till förbättringar och förändringar av programmet, det är demokrati i arbete. Vi formar idéer och förslag som under kommande år ska bli synliga i det svenska samhället - kul! Jag fick igenom en del av de förslag vi hade arbetat fram hemma i länet, bl a att vi ska se till att den som är beroende av LSS och hemtjänst i högre grad ska få bestämma över innehållet i den hjälp och stöd man får. Vidare lanserar vi en spännande idé om införa lex maria - lex sarah system även i skolan för att utveckla lärandet och ansvarstagande för hur skolan fungerar i vardagen. Modellen från sjukvården kan här tjäna som en bra modell för en mer elevsäkerskola!

Inga kommentarer: