måndag, april 06, 2009

vårdval i kronoberg

Idag har vi i Alliansgänget varit i Kronobergs län och fått info om deras upplägg för vårdvalet. Vi har mött både en privat aktör som satsat och företrädare för landstinget. Det är väldigt kul att man där över alla partigränser nått en bred enighet kring hur det ska fungera. Av länets 180 000 medborgare så har närmare 1/3 direkt gjort ett aktivt val av vårdgivare, det är bra. Ca 25% har valt en en ny enhet, ofta en privat aktör, men ibland en annan landstingsdriven vårdcentral. Det är tror jag en rimlig nivå på förändring i inledningen av ett vårdvals arbete. Landstinget har fått nya aktörer på flera nya orter, inte enbart i Växjö. Vi studerade en av dem i Åseda, vilket är väldigt kul att en privat aktör vill satsa på att bygga en ny verksamhet på en liten ort.

Men om det var något som både landstingsföreträdare betonade och andra var TID. Det tar tid att ta fram bra underlag, att göra sin hemläxa och det behövs tid för alla aktörer som vill bli godkända att göra sitt arbete bra. Det bekymrar mig eftersom vi beroende på vänstermajoritetens agerande börjat förberedelser så sent i Kalmar län. Det riskerar leda till ett dåligt beslut eller alldeles för kort tid för godkännande processen, ingetdera är bra - vänstergänget bär ett tungt ansvar för sin senfärdighet.

Inga kommentarer: