söndag, april 05, 2009

väntetiderna i vården krymper

Alliansregeringen och Sveriges Kommuner och landsting har gjort upp om hur arbetet med att klara vårdgarantin ska ske. En viktig beståndsdel i detta är att regeringen avsatt en miljard som stimulanspengar för att ytterligare korta väntetiderna i de olika landstingen. Det ger resultat, kan man nu se i den statistik som redovisats i veckan och dom SvD redovisade igår.

Man kan bara glädjas åt att tillgängligheten i svensk vård blir allt bättre eftersom det är den kvalitetsfaktor där Sverige i ett internationellt perspektiv inte klarar konkurrensen. I alla andra avseenden är svensk sjukvård av världsklass. Jag tror att det beror på att vi har en lång tradition med stark medicinsk utbildning och forskning. Men det beror också på vår konstruktion med landstingen som sjukvårdshuvudmän. När ansvarskommittéen gjorde sin analys av olika sjukvårdsystem i världen kunde man konstatera den svenska modellen lett till hög kostnadseffektivitet och hög kvalitet. Många i Sverige har argumenterat för mer av statlig styrning, Norge har gått den vägen. Resultatet har varit högre kostnader och stora strukturförändringar utan märkbart bättre resultat.

Jag tror på den dynamik som landstingskonstruktionen skapar och jag tror att den kan förstärkas i ett om regionaliserat Sverige, dock finns det inget som säger att storleken i sig gör sjukvården bättre, det visar SKL´s statistik också. Vi som arbetar i mindre landsting visar i de flesta fall bättre resultat när det gäller tillgänglighet. Det kan bero på att de är lättare att skapa den dialog och det tryck som behövs för att i än högre grad anpassa sjukvårdens arbetssätt efter patienternas behov. Det är ett arbete som behöver fortsätta för fortfarande finns det mycket kvar att göra!

Inga kommentarer: