torsdag, april 16, 2009

skillnad på kvinnor och män!

Idag på SKL´s sjukvårdsdelegation fick vi en redovisning av hur ohälsotalen utvecklas. Det var glädjande siffror, eftersom det sjunker snabbt och det har det gjort i några år, men det har accelererat de senaste åren. De åtgärder som vidtagits de senaste åren har haft effekt med bl a tydligare sjukskrivningsprocess, de försäkringsmedicinska riktlinjerna ( även om vi ännu inte sett att de regionala skillnaderna utjämnats) och landstingens enträgna arbete på att göra ett bättre jobb.

Men man får aldrig vara nöjd! För när man bryter ner siffrorna på kvinnor och män så visar det sig att det fortfarande är väldigt stora skillnader i ohälsotal mellan kvinnor och män. Kvinnorna har (om jag minns rätt - läs tidningen i morgon) närmare 15 ohälsodagar mer än männen i snitt. Det är väldigt stor skillnad. Även om det är så att ohälsotalet sjunker för båda könen så är det ändå inte ok med detta gap.

När man dessutom vet att rehabiliteringsgarantin som regeringen infört och som fokuserar på diagnoser som drabbar kvinnor, har dert väldigt trögt att börja fungera på allvar så inser man allvaret i denna statistik. Nu måste vi i respektive landsting få snurr på rehabgarantin så att även kvinnornas ohälsotal kommer ner på rimliga nivåer. Det finns fortfarande mycket att göra!!

Inga kommentarer: