lördag, april 25, 2009

perspektiven skiftar

Har varit i stockholm sedan igår och möt människor men också njutit av storstadens puls i försommarvärmen. I veckan som gick presenterade sifo en väljarstudie för stockholm, som ger en tydlig alliansmajoritet och en väldig dominans för moderaterna. När jag nu varit i stockholm så kan man ju undra över vad det är befolkningen i stockholm ser som inte människorna i mina hemtrakter ser, eller varför är perspektiven så annorlunda?
Att man ser saker olika är helt uppenbart och kanske det också beror på att man använder olika informationskällor och har/får andra erfarenheter. I en artikel i Dagens Samhälle intervjuas Anders Borg om den kommunala ekonomin. Han höjer där sockholms kommunernas skötse4l av sin ekonomi och verksamhet till skyarna. Det är sant att många av dem har bra ekonomi och de har säker bra verksamhet. Men när olika slag av öppna jämförelser görs om kvaliteten i välfärdsservicen så är det väldigt ovanligt att Stockholms kommuner kommer främst. Men i finansministerns värld så var man bäst på både kvalitet och ekonomi, perspektiven skiftar och man ser det man vill se eller har kunskap om.

Men min poäng är inte om Borg har rätt eller ej utan att de politiska perspektiven i sverige blir allt mer spretiga, dvs de väljarna och beslutsfattare i stockholm och storstäderna ser är i9nte det samma som medborgarna i kalmar län ser och skillnaderna verkar öka. Jag tror att när SCB presenterar sin stora väljarstudie i maj så kommer vi se stor geografisk skillnad i väljarstöden och det kommer ha politiska konsekvenser framöver.

Hur ska man som parti forma en politik för hela landet, när människor inte ser samma frågor och bekymmer? Hur ska man kunna arbeta med samma budskap i hela landet? För Centerpartiet som försöker växa i storstäderna, och verkar lyckas med det, blir problemet att samtidigt behålla stödet i det som är basen för partiet i ett antal landsbygds och småortsdelar av landet samtidigt som man formar politik för storstäderna. Jag tror att det kommer vara en allt större diskussion i landet både3 i vårt parti och i politiken som helhet om vad förändringarna i den politiska geografin betyder för politikens utveckling. Den som förstår den bäst har ett bra utgångsläge för framtiden!

Inga kommentarer: