torsdag, april 23, 2009

partierna och sociala medier

I dag har DN ännu en artikel på temat hur partierna hanterar olika internetrelaterade medier. Genomgående har varit att partierna är dåliga och inte kan och att det är fiaskoartat. Det är möjligt att det är så dåligt, men det är lite komiskt att gammelmedia ägnar sig så mycket att beskriva andras eventuella misslyckanden när man så uppenbart har så svårt att klara situationen själva!

Men i ett inlägg i en av artiklarna beskrivs hur social medier användes i den amerikanska kampanjen och där tycker jag det finns en väldigt stark poäng. De web baserade medierna användes för att frigöra resurser och mobilisera människor till rent vardagliga praktiska aktiviteter som att gå på små och stor möten, respektive att dela material och knacka dörr. Det var alltså ett kraftfullt mobiliseringsverktyg av enskilda valarbetare. Den kraft som det skapade både vad gäller ekonomiska bidrag och aktiviteter är en av nycklarna till framgångsrik användning av sociala medier i en kampanj. Då delar jag åsikten att det är ett bekymmer när man från alla partier mer eller mindre använde nätet som annonspelare, då blir det aldrig det mobiliseringsmedia som det skulle kunna vara. Det parti och den kandidat som skapar dessa förutsättningar och får rörelse kommer att ha stor nytta av blogg, facebook etc I övriga fall blir det ännu ett envägs-media vilket också ger några fördelar men inte alls lika stora.

Inga kommentarer: