onsdag, april 01, 2009

det blev värre - majoriteten tondöv

Igår skrev jag om KI´s och OECD´s rapporter, idag talar Anders Borg i Barometern och DN om mycket dålig ekonomisk utveckling. På förmiddagen hade vi budgetberedning i landstinget och den information vi fick där illustrerade hur mycket värre det blivit. Redan i år minskar skatteintäkterna med ytterligare 100 miljoner och nästa år med 170 miljoner. Det betyder att vi för nästa år få lägre intäkter totalt på skatten än vad vi får i år. Det är katastrofalt och mycket ovanligt!

Mitt i allt detta presenterade vänstermajoriteten sina ekonomiska riktlinjer och något mer tondövt får man leta efter. Förvisso har man ett antal rader om betydelsen av hållbar ekonomi, men sedan lanserar man ett stort antal nya uppdrag som ska arbetas in i budgeten -varav en stor del är kostnadsdrivande. Tala om ansvarslöst eller brist på insikt.

Nu finns bara för vänstermajoriteten att erkänna att det krävs helt andra insatser om man ska kunna ta ansvar för landstingets ekonomi - en förutsättningslös granskning av alla verksamheter. Sedan får vi från politiken bestämma vad som är möjligt att göra, precis på samma sätt som under förra mandatperioden. För Anders Borg har jag bara ett budskap, även om statsintäkterna sjunker dramatiskt så är det bättre att staten lånar än att vi får en jättelik uppsägningsvåg över kommuner och landsting. Därför förväntar jag mig att att de generella statsbidragen höjs för att underlätta anpassningen i kommuner och landsting. Det kan aldrig ersätta hela vårt skattebortfall, men minska problemen åtminstone något!

Inga kommentarer: