måndag, april 27, 2009

skattehöjningar som lösning i lågkonjunktur

Läste i dagens tidning, Östran, om socialdemokraternas distriktskongress i länet som avhållits hemma i Emmaboda. På denna medverkade ekonomiske talesmannen Thomas Östros. Han anvisade fem viktiga punkter för att lösa krisen och den första och tydligaste var SKATTEHÖJNINGAR. Sedan skulle det till en del spenderas genom utbildning och rot avdrag för hyreshus osv men också genom sänkta avgifter för a-kassan.

Jag vet inte vilken ekonom han talat med men det brukar inte vara ett bra initiativ att propagera för höjda skatter i en lågkonjunktur, det förstärker den snarare än bryter den. Och det är intressant att notera att han säger att det är dags att höginkomsttagarna betalar skatt igen. Men det är bara billig retorik som döljer något helt annat. De skattehöjningar socialdemokraterna så här långt redovisat är höjningar som ger statskassan ca 5-6 miljarder, samtidigt utlovar man utgifter som är mångdubbelt högre. Alltså finns det en dold agenda om att mångdubbla statens upplåning eller att höja skatterna på bredden, dvs för alla de låg och medelinkomsttagare som har glädje av jobbskatteavdraget och som gett dem mer än 1000:- mer i månaden att använda av deras egna pengar.

Att socialdemokraterna skulle förfalla till denna opportunistiska politik är förvånande, jag förväntade mig faktiskt mer seriös hantering av lågkonjunkturen än vad vi hitills sett och vad åhörarna i Emmaboda fick höra i lördags.

Inga kommentarer: