söndag, april 26, 2009

Är social mobilitet möjlig?

I tidningen Fokus har Jasenko Selimovic en väldigt bra krönika i slutet av tidningen och på webben. Där han funderar kring varför Barack Obama väcker sådan support och känslor också i europa. Jag tror han på många sätt är något på spåren när han lyfter fram att vi har haft svårt och fortfarande har det med social mobilitet bl a beroende på vår välfärdskultur. Men jag tror att han missar ett perspektiv och det är frågan om etnicitet. Han lyfter inte det faktum att vårt historiska fokus på många olika nationer med skilda kulturer och utveckling gör att vi bär på ett nationellt arv som gör det svårt för den som har annan etnisk bakgrund att ta sig fram och förflytta sig socialt. För tittar man på europeiska samhällen som helhet är normgruppens sociala mobilitet inte är givet sämre än i USA. Tittar vi på kvinnors möjlighet så är de uppenbart större än i USA. Med detta sagt blir det för framtiden ännu viktigare att arbeta vidare med den europeiska integrationen så att etnicitet blir ännu mindre viktigt och avgörande för möjligheten att utvecklas och ta plats i våra länder.

Sedan tror jag att den kombination av gemensamt finansierad välfärd med utjämnande ambitioner i skolan tillsammans med en liberalisering av välfärdssystem och företags förutsättningar som nu sker i Sverige kan bidra till en än större social mobilitet i det svenska samhället.

Inga kommentarer: