torsdag, april 02, 2009

rehabgarantin undermineras!

Riksdagen har beslutat om en rehabgaranti, särskilt fokuserad på några diagnoser bl a smärta i axel och nacke. Det finns evidensbaserade metoder som framförallt tilämpas av ett antal privata vårdgivare. Tidigare har förskringskassan upphandlat en del av detta. Men nu är det landstingens ansvar som får särskild ersättning för varje utförd behandling. Tyvärr sprider sig nu i landstingen en trend att detta ska byggas upp i egen regi istället för att köpa den tjänst. Det stora problemet med detta är att de sjukskrivna får vänta. I Kalmar län finns ingen fungerande verksamhet och så är det i många landsting. Varför ska det vara så att man alltid ska förska göra allt själv istället för att nyttja kompetens och verksamheter som visat sig fungera bra? I Smålandsposten redovisas idag hur detta slår - Rygginstitutet som kan ge behandling tappar i nyttjande när försäkringskassan slutar använda dem och landstingen bygger eget. I artikeln framgår att man nu arbetar för att Landstinget i Kalmar ska göra en upphandling. Jag ska göra vad jag kan för att detta ska bli möjligt - inte för Rygginstitutets skull utan för patienternas!

1 kommentar:

Kerstin Karlsson sa...

Hej Christer
tack för din blogg! Det var ett klokt inlägg!Såg i veckan landstingens redovisning till SKL på antalet som beräknas kunna få hjälp?Det har snart gått ett halvår och de kan inte redovisa hur många som verkligen fått den hjälp de behöver!Vi är redo att ta emot imorgon med den erfarenhet och kunskap som finns på plats.Det finns pengar avsatta och landstinget får behålla 25% själva!
Varför inte göra en gemensam upphandling för Kalmar,Blekinge Kronoberg? Det vore kostnadseffektivt för landstingen.
Ni är hjärtligt välkomna hit till Rygginsitutet i Växjö då kan vi berätta mer om vårt koncept.