tisdag, april 07, 2009

Ökade statsbidrag - bra jobbat!

DN debatt publicerar idag regeringen en utökad satsning på kommuner och landsting. Beskedet är efterlängtat och så här har jag kommenterat det till media i länet och Barometern beskriver nyheter:


– Bra jobbat! När regeringen idag meddelar att man avser att öka anslagen till kommunsektorn med 7 miljarder inför 2010 så är det ett väldigt bra besked och motsvarar nästan vad Sveriges Kommuner och Landsting tidigare föreslagit menar Christer Jonsson landstingsråd för Centerpartiet. Det är bra att regeringen trots dramatiskt sjunkande skatteintäkter för staten prioriterar välfärdsverksamheten i kommuner och landsting

7 miljarder är ett bra tillskott och med vanlig fördelning bör det ge landstinget 40-50 miljoner i nya intäkter. Men de ökade statsbidragen befriar inte oss förtroendevalda i landstinget från att ta ett eget ansvar för landstingets ekonomi. Nu hoppas jag att den socialdemokratiska majoriteten med stödpartier inser att nu är ansvaret deras för att säkerställa en balanserad budget för landstinget 2010. Där saknas många viktiga besked och signaler och det vore bra om dessa gavs den närmaste tiden. Vilken nivå på besparingar är det man tänker sig för att få ner landstingets kostnader så att de notoriska budgetöverskridandena försvinner? Både medborgare och medarbetare behöver ett besked, nu när regeringen givit ett positivt besked, vad är majoritetens besked avslutar Christer Jonsson sin kommentar till regeringens utspel.

3 kommentarer:

INput sa...

Det var väl på tiden med det beskedet - frågan är om det räcker hela vägen...?

Unknown sa...

Tyvärr orkade inte regeringen med att öka statsbidragen för innevarande år och det kan leda till att kommuner och landsting blir tvungna att gå till varsel. Samtidigt så kommer inte dessa tillskott räcka långt om ryktena framtida skatteprognoser stämmer.

Christer Jonsson sa...

Sanningen är ju att det finns ingen regering som skulle kunnat kompensera kommuner och landsting fullt ut för förändringarna i skatteintäkter.
Den nu givna ökningen minskar trycket på snabba förändringar, men ekonomiskt ansvar måste också tas i kommuner och landsting.