tisdag, april 21, 2009

onödig osäkerhet i barnsjukvården - dags för skärpning!

I dag har presenterats en undersökning vid Barnveckan i Uppsala som beskriver hur det är med läkemedelsbehandlingar av barn. Rapporten redovisas på sajten Allt om Barn och förskräcker med tanke på det faktum att den visar att 2/3 av de läkemedel som ges till barn har man inte studerat effekterna av hur de funkar på barn, kort sagt man har inga studier som visar hur olika insatser och mängder påverkar barn.

Jag inser att barnläkare och andra har i många fall lång erfarenhet och vet hur man ska avväga olika insatser, men det är tycker jag ändå ett väldigt tveksamt risktagande med barns hälsa. Det borde vara en självklarhet att läkemedel som ska förskrivas till barn ska också ha en vetenskaplig grund anpassad för barn. På samma sätt som vi kräver att läkemedelsstudier ska göras också på alla åldrar och män och kvinnor bör det vara självklart att man gör läkemedelsstudier avpassade för barn. Men återigen illustreras läkemedelsindustrins och medicinens historiska fokus på mansläktet och vilka konsekvenser det får.

Nu är det dags för skärpning och kravet på en BarnFass respektive nya läkemedelsstudier är bara att göra för läkemedelsföretagen respektive i den kliniska vardagen. Så att vi kan tro på att man vet vad man håller på med....

Inga kommentarer: