måndag, april 20, 2009

opinionen i stockholm

Sifo har återigen gjort en opinionsstudie i stockholm som redovisas i bl a DN. Den visar på ett kraftigt alliansövertag i Stockholm, men också att Moderaterna blir det alltmer dominerande partiet i stockholmspolitiken. För det långsiktiga alliansarbetet är det inte helt bra om ett parti blir det helt överskuggande, det kommer försvåra samarbetet framöver. Detta är en utmaning för vart ett av oss i de fyra allianspartierna om det politiska koncept som alliansen utgör ska bära in i framtiden.

Dock kan man nog konstatera att denna opinionsmätning ännu mer är ett stort problem för socialdemokraterna. De fortsätter att minska! Och dessutom visar resultaten att trots att man försökt göra stockholmspolitiken till en nationell arena att användas för att avskräcka väljarna med så är nu resultaten de omvända - både i stockholm och i landet ökar stödet för allianspartierna och s krymper. Stockholms strategin får sägas ha misslyckats!! Paqrtikansliet på Sveavägen får tänka ut något nytt - kanske en politik som bär?!

Inga kommentarer: