torsdag, april 23, 2009

allt mindre pengar

På morgonen idag publicerade vi gemensamt från allianspartierna en debattartikel i http://www.barometern.se/nyheter/debatt/300-miljoner-mindre-i-skatteintakter-2010(1286488).gmkring landstingets ekonomiska situation och de problem som det innebär att landstinget tappar ca 300 miljoner i skatteintäkter 2010 jämfört med vad verksamheten är planerad för. Utifrån detta har vi begärt några saker av den sittande vänstermajoriteten:
- dra tillbaka de budgetriktlinjer som de redovisat, de är kostnadsdrivande och inte avpassade för den verklighet som nu råder. De borde aldrig lagts fram!
- initiera en genomlysning av hela landstingets verksamhet så att vi kan få fram ett beslutsunderlag som gör det möjligt att skapa en ekonomi i balans 2010. Det kommer bli jättesvårt, men utan det underlag som man så här långt nekar till att ta fram kan det bara bli en sak - ekonomiskt moras!

Nu väntar vi på besked - eller har handlingsförlamningen drabbat dem?!

Inga kommentarer: