torsdag, april 09, 2009

vårdval i kalmar län en förskjuten historia

Idag har vi haft samtal mellan partierna om hur vårdvalet ska se ut i kalmar län. Effekterna av den senas starten av vårt arbete syns nu och det är föga troligt att Kalmar län kommer ha ett fungerande vårdvalssystem den 1/1 2010 såsom lagen kräver och som framförallt medborgarna har rätt att förvänta sig. Jag förstår inte varför vårt län ska ligga efter många andra landsting runt om i landet. Vi brukar framhålla oss som ett föregångslän, i detta fallet är vi det inte!!
Dessutom var dagen möte bekymmersamt eftersom företrädarna för majoriteten inte verkade förberedda och några tydliga idéer och förslag/svar på de frågor som tjänstemännen som arbetar med detta ställde. Det är tyvärr bara att konstatera att vänstermajoritetens dogmatiska låsning i denna fråga fortsätter, det kommer drabba länet medborgare!

Inga kommentarer: