onsdag, april 22, 2009

det goda livet

Hade idag det stora nöjet att få inledningstala på äldreveckan i Emnmaboda. Det var ca 200 pers samlade i Emmaboda folkets hus. Där hade man dels anordnat en mässa på temat "det goda livet" och sedan ett program i biosalongen.
Det grundtema jag hade var det goda livet, vad kan vi göra själva och vad ska vi göra tillsammans?

Det var en utmaning, men jag valde att lufta fram hur vi själva kan bidra till att skapa hälsa och må bra för oss själva och dem omkring oss. Jag talade väldigt lite om sjukvårdens bidrag till hälsan, främst för att det egentligen är väldigt litet. Även om vi har hälsocentraler med hälsofokus så är det ju så att de träder in när vi redan är sjuka eller i steget att bli. Det viktiga fråga är ju hur vi har det goda livet så att vi inte hamnar där.

Jag lyfte några konventionella områden för att må bra som betydelsen av rörelse, mat, relationer. Men också beröring, dvs betydelsen av att beröra varandra, ge en smekning och en klapp, men också att bekräfta varandra och se varandra vilket är en annan form av beröring.

Jag tror det är viktigt att som politiker lyfta dessa perspektiv för att vi gemensamt ska kunna bidra till att skapa ett säamhälle där vi kan må bra - det goda livet startar med oss själva!

Inga kommentarer: