måndag, april 20, 2009

mrsa i avloppsvatten - ingen bra nyhet

Vi hyllar ju alltid forskning till att vara något bra och viktigt - och det är det. Men ibland kunde man önska att vissa resultat inte uppstod. Ett av dem redovisas idag i bl DN. Det är en doktorand som har gjort studier av förekomsten av MRSA i avloppsvatten och om jag få tro intervjun så är det första gången man kunnat finna att dessa stafylokocker överlever i våra reningsverk. Det är viktigt att vi får reda på, men det är inge bra nyhet.

Kampen mot resistenta bakterier kommer vara en av de svåraste arbetena vi har framöver i sjukvården. Den ökade förekomsten av resistenta bakterier i olika former håller på att göra antibiotika allt mindre användbart, vilket är ett stort hot mot möjligheterna till framgångsrik sjukvård. Det är därför det pågående arbetet i landstinget kring vårdhygien är så viktigt. Men om dessa resultat är riktiga måste mer studier göras så att man kan vidta åtgärder för att minimera risken för att reningsverken och vatten och slam därifrån inte blir spridningshärdar för resistenta bakterier.

Inga kommentarer: