tisdag, juni 02, 2009

vart tar integriteten vägen

Den senaste tiden har det förts en debatt om missbruk och sk riskbruk av alkohol. det är en viktig diskussion. Idag redovisar Dagens medicin att utredaren av dessa frågor vill införa ett krav på att primärvårdens medarbetare vid alla typer av besök ska ställa frågor om alkoholanvändning. Det låter bra på ytan, men vart tar den personliga integriteten vägen, vart tar det personliga ansvaret vägen och vilken rätt har storebror vården att ställa den typen av frågor opåkallat. Jag tror att man ska vara oehört försiktig med att införa generella krav på att ställa enna typen av frågor. Det kommer att riskera leda till att man underminerar medborgarnas förtroende för vården. Och frågan är om man ens kan säga ha rätt att utan medicinsk grund ställa sådan frågor till medborgare. Jag är mycket tveksam! Här riskerar den goda viljan att leda fel - tyvärr!! Så avvisa detta förslag från utredaren!

Inga kommentarer: