måndag, juni 01, 2009

demokratin viktigare än snabba beslut om glaset

Oj vilken cirkus som bl a redovisas i SR Kalmar och Smålandsnytt i kväll!! I december beslutade vi att ge ks ordförande m fl i uppdrag att förhandla fram ett förslag. Inte en enda gång sedan dess har vi sett ett enda skriftligt underlag, utan enbart fått mer eller mindre konkreta ( mest mindre) muntliga presentationer. I förra veckan på tisdagen slutförhandlades förslaget till överenskommelse mellan Emmaboda kommun och New Wave group. I princip samtidigt kallades vi till ett extra kommunstyrelse idag före ordinarie kommunfullmäktige. Varken på dagordningen för ks eller kf fanns glasfrågan med. Men ryktesvägen, typ informell epost, har vi informerats i kommunstyrelsen att ärendet skulle behandlas idag. Men inga handlingar har lämnats ut. När vi idag kom till kommunstyrelsen så fick vi materialet. Jag har aldrig sett det innan. Förslaget innebär att Emmaboda kommun ska betala 10 miljoner kronor till NWG för glas och skisser på glas. Och om vi startar ett museum, så får vi de kommande fem åren ett stöd av företaget på 500 000 om året i fem år, notera dock enbart om vi startar museum!!
På kommunstyrelsen hanteras ärendet som extraärende och efter jag markerat att det är anmärkningsvärt att inga handlingar delats ut tas det upp på dagordningen. Vänstermajoriteten kör igenom beslutet! Sedan vill man omedelbart ta det till kommunfullmäktige. För att det ska vara möjligt så måste ett helt enigt fullmäktige säger ja till att ta upp det på dagordningen. Hade S-ledningen skött detta hade man kungjort ärendet i fredags och spridit handlingarna då hade man kunnat hantera ärendet i kväll. Men det gjorde man inte därför krävdes det ett helt enigt fullmäktige. Det fick man inte eftersom jag sade NEJ.

Varför gjorde jag det. Jo glasbeslutet innebär dels att vi bestämmer oss för en stor investering i konst, men också att vi måste skaffa oss utställningsmöjligheter för glaset. Jag menar att oavsett om man är för eller emot detta måste kommunens invånare åtminstone få möjlighet att ta del av all information. Och inte ens på kvällens fullmäktige fanns den framförhandlade avsiktsförklaringen med. Det hade varit odemokratiskt att efter 6 månaders hemlighållande snabb-behandla ett ärende genom att fuska igenom de regler som finns för att skydda demokratin. Därför blev jag formalist ikväll och det är jag stolt över!

1 kommentar:

INput sa...

INte för att jag vet så mycket om glasbruket och museiplanerna, men med din beskrivning av det politiska spelet, så är det nog viktigt att slå vakt om de demokratiska spelreglerna