onsdag, juni 10, 2009

belöningar bör styra rätt

Idag redovisas i DN en artikel om att olika vårdgivare i Stockholm ger bonus till läkarna för att öka deras tillgänglighet. I artikeln redovisas att detta ibland inneburit att patientbesöken blivit så snabba att patienter kommer ut och inte känt att de fått någon behandling eller bedömning.

Jag tror att det är bra att arbeta med olika typer att av stimulanser i alla verksamheter, men de måste leda åt rätt håll. I det här fallet kan jag tycka att man tar risker att styra fel.
Det första är att ha ett system som inte innehåller kvalitetsdimensioner. Man skulle mycket väl kunnat ha koppling till läkemedelsanvändning, man skulle kunna ha uppföljning om besöket löste problemet eller ledde till nya vårdkontakter. Någon kan tyck att då blir det inte så enkelt, nej men vård är inte enkelt och ensidig bonussystem riskerar att leda till nya bekymmer.
Den andra risken är det ensidiga fokuset på läkarna. Förvisso har de en nyckelfunktion men det är ett helt team som gör jobbet och som måste fungera. Vi måste i svensk sjukvård arbeta mer med teamperspektiv på vårdsituation och i det bör ju också ingå att stimulanssystem som man använder också uppmuntrar teamet att göra ett bra jobb. Det bortser man ifrån i de redovisade s k bonussystemen. Det är synd.

1 kommentar:

Unknown sa...

Håller med om att sjukvården mer borde ses som ett resultat av ett lagarbete. Sjuksköterskors, undersköterskors, osv jobb är minst lika viktiga för att vården ska fungera.

Angående bonussystemet så verkar inte det vara någon bra lösning.
"Man skulle mycket väl kunnat ha koppling till läkemedelsanvändning"
skriver du. Men ett sådant bonussystem riskerar att göra sjukvården dyrare i områden där ohälsan är större och läkemedel krävs oftare.