onsdag, juni 17, 2009

SCB glädje och oro

Idag har SCB´s väljarundersökning presenterats och särskilt intressant är den nedbrutna som speglar vad som sker i länen. Det är glädjande att socialdemokraternas utveckling vänts i en kraftig nedgång, undrar om de skickar ut pressmeddelande idag, som man gjorde senast! Det är bra att allianskollegorna i moderaterna går bra, och den storstadstrend vi sett tidigare slår nu igenom i länet. Men ur ett alliansperspektiv är det bekymmersamt att kristdemokraterna tappat så mycket i stöd och att vi från centerpartiet fortsätter tappas stöd i länet, även om denna SCB siffra är lägre än den vi hade i EP valet för någon vecka sedan.

Ser man till centerpartiets siffror landet runt så är det bekymmersamt att utveckling i städerna fortsätter inte utan där dominerar moderaterna alltmer, samtidigt som vi nu inte kan mobilisera vårt stöd i de delar av landet där vi varit traditionellt starka. Den breddning av partiet som pågått verkar just nu gått i stå och det kräver eftertanke särskilt med tanke på resultatet i EP valet för någon vecka sedan.

Vad behövs nu då - det ska jag återkomma till!

1 kommentar:

Anonym sa...

Äter du kalaspuffar till frukost?