torsdag, juni 04, 2009

När okunnigheten talar sjukvård i eu debatten

Har precis avhört SVT´s eu debatt. Den var stundtals spännande och intensiv vilket kan läsas i DN´s referat. Men när man kom till frågan om vårdval Europa så kan jag som sjukvårdspolitiker bli bekymrad över kunskapsnivån.
Att höra miljöpartisten tala om att de skulle kosta mer pengar och sno pengar från andra patienter är struntprat. Varför - jo därför att vårdvalet är bara möjligt om man fått en läkarbedömning som betyder att en operation eller behandling ska göras, dvs det kommer att kosta pengar oavsett var eller när den görs. Det vårdvalet gör möjligt är att patienten skulle kunna få en operation snabbare. Sedan när miljöpartisten säger att svensk sjukvård brist på tillgänglighet beror på brist på pengar då talar han i nattmössan. Landstinget i Kalmar län har landets bästa tillgänglighet i vården men bl a de absolut lägsta kostnaderna i vården. Läs på Carl Schlyter.
Att höra Marit Paulson tala om cancerpatienter som åker utomlands för vård, då är man nog också ute och seglar, För cancervård finns inte vårdköer, så det är att sprida oro i onödan.

Det var skönt att höra alla alliansföreträdarna tala om att man vill göra det enkelt för patienter att söka planerad vård i europa och väldigt bra att Lena Ek lyfte det faktum att vi till sverige kan få inkomster för vård. För det tror jag faktiskt är en än mer trolig utveckling än att svenskar i stor utsträckning kommer åka i väg. Varför det nu då?
Jo tillgängligheten i svensk sjukvård blir allt bättre och på en del områden kommer vi få överkapacitet så småningom och då har vi bland den bästa vårdkvaliteten i världen att erbjuda. Dessutom är det så att när svenska patienter får insikt om förekomsten av alltmer resistenta bakterier typ MRSA runt om i Europa kommer väldigt få att vilja ta den risken för att få en operation i Spanien eller England. Vi har dessa problem också i svensk vård, men i mycket mindre utsträckning. Det kommer däremot vara ett skäl för medborgare i andra länder att söka sig hit. Vårdval europa är en möjlighet för svensk vård snarare än en ny kostnad för vården i Sverige.

Inga kommentarer: