tisdag, juni 23, 2009

ordens betydelse - nedskärningar något positivt!

I dagarna har SKL presenterat en rapport om utvecklingen inom svensk sjukvård. Rapporten visar att utvecklingen de senaste 10-15 åren har varit bra kvalitetsmässigt och även ur ett effektivitets synpunkt. Men när man beskriver detta så beskriver man förändringar som nedskärningar, vilket det inte är. Nedskärningar innebär att man försämrar något, ger sämre service och väljer en lägre ambitionsnivå. Men strukturförändringarna har inte varit nedskärningar de har varit en del av en nödvändig modernisering av vården så att man kan ge bättre vård med bättre resultat till fler.

Sjukvård måste ständigt förändras om den ska vara hög kvalitativ och i framkant, då blir det ett bekymmer när media som DN rubricerar sin redovisning av rapporten som att det varit fråga om nedskärningar. Jag tror dessutom att detta är symptomatiskt för hur man medialt och i debatten ofta beskriver viktigt förändringsarbete i välfärdssektorn - nedskärningar och besparingar. Det är ofta ekonomi som utlöser förändringarna, men de behöver inte betyda förändringar som är av ondo, de kan mycket väl leda till utveckling och förbättring. Det synsättet behöver vi utveckla för att vi ska kunna ha en välfärdssektor i Sverige som är modern och högkvalitativ.

3 kommentarer:

Mikael.R.Nilsson sa...

Hej ville bara gratta dig på 50 årsdagen nu träder du in i nästa halvsekel vi hörs ha det bra

Anders sa...

Även jag vill ta chansen att säga Grattis !!!

Christer Jonsson sa...

Tack! Det var en härlig dag! Nu får vi hur det blir efter 50....