torsdag, juni 04, 2009

platsen vald - säkerheten bestämde

Igår bestämde SKB var man vill placera slutförvaret av kärnavfallet. Valet föll på Östhammars kommun och skälet var att man funnit att berggrunde i Forsmark är tydligt bättre.
Även om det hade varit bra ur tillväxt synpunkt om valet fallit på Oskarshamn så är det skönt att veta att beslutet styrdes av säkerhetsperspektivet och inget annat. Jag tror att man under kommande år ska få SKB3 metoden miljömässigt godkänd och accepterad krävs det att hela processen drivs av säkerhetsperspektivet. Därför är det så bra att KS ordförande i Oskarshamsn är så tydlig i sin kommentar i Barometern att det var säkerheten skulle styra. Det är däremot mer bekymmersamt att företrädare för länsstyrelsen använder annan argumentation och tonar ner säkerhetskravet. En sådan linje leder fel!

1 kommentar:

Björn Geijer sa...

"Berget har talat" säger man och menar att kvalitén på berggrunden fått avgöra mellan Oskarshamn och Östhammar. Men befolkninen har länge fått vänja sig vid att bo nära kärnkraftverken, så ett kommunalt veto är mindre troligt. Är inte det ett dolt argument? Och tanken svindlar, avfallet måste hållas intakt i minst etthundratusen år... Se också artikel på Kustbloggen.se!