onsdag, juni 10, 2009

vårdavdelning mindre

I dagens Oskarshamnstidning finns det personal som har synpunkter på att det systematiska förbättringsarbetet nått hygienområdet. Landstingen i Sverige och därmed också i Kalmar län har målet att minska de vårdrelaterade infektionerna med 50% fram till 2010. Det innebär ett tydligt fokus på att man i vårdarbetet är klädd rätt och att framförallt handhygien sköts rätt. Som ett stöd i det arbetet sker observationer på vårdavdelningar så att man kan mäta hur väl de riktlinjer som finns följs.

Jag har svårt att förstå att man som anställd blir irriterad på att vården kvalitetssäkras och blir bättre, för det är ju faktiskt det som observationerna och mätningarna syftar till. I sjukvårds Sverige har vi litat på att varje anställd tar fullt ansvar, men vi kan ju numera konstatera att det funkar inte riktigt, ansvaret för handhygien och rätt klädd slarvas det med i bland. Vilket leder till att patienter blir sjuka av att vara på sjukhuset och får ligga längre på sjukhuset än nödvändigt. Det måste vara legitimt och helt rätt att genom att öka fokus på hygienfrågorna säkerställa kvaliteten i vården.

Enligt uppgift så är det så att i den senaste mätningen landstinget gjort så har antalet inneliggande patienter beroende på en vårdrelaterad infektioner minskat med så många som brukar finnas på en vårdavdelning. Det betyder stort minska mänskligt lidande, minskad risk för överbeläggningar samt minskade kostnader med närmare 30 miljoner. Det är värdet av ett förbättrat hygienarbete - inte illa!

Inga kommentarer: