tisdag, juni 09, 2009

kulsorglig dag!

Har idag deltagit i en rundtur till olika företag i Emmaboda kommun. Intressant, kul och sorgligt!
Vi började på morgon hos Strehög, sveriges största mattgrossist. Det ägs av ett norskt företag, men har en vd som jag tidigare haft som student. Väldigt kul!! De har precis investerat i nya lokaler och bedriver en intensiv satsning på produktutveckling. Här fanns engagemang och framtidstro. Så även om vintern varit tuff så såg man nu en mycket tydlig förbättring. Vi besökte också EBV som legotillverkar plåtdetaljer av olika slag. Efter en katastrofal vinter, så hade det nu vänt uppåt och kändes mycket bättre!!

Efter lite andra besök under dagen avslutade vi den i Boda, med en kringvandring i de tomma brukslokalerna. Sorgligt och bedrövligt - det är ju på ett sätt fantastiskt att gå runt i det gamla brukets lokaler, som en industrikyrka. Men det är öde och i vissa delar är det som om man bara gått för rast och sedan inte kommit tillbaka.

Skälet till rundvandringen var att man från S-håll vill köpa glasbrukslokalerna i Boda. Det är så aningslöst så det inte är sant. Det skulle kosta multimiljonbelopp att iordningställa dessa lokaler för annat och underhålla dem. Jag menar att om Orrefors Kosta Boda vill bli av med lokalerna - får man skicka med stora pengar för att kommunen ska ta hand om dem - annars är det oansvarig användning av skattepengar.

1 kommentar:

The next one sa...

Det är lätt att hålla med landstingsrådet, tills man påminner sig själv om att detta är politik vi talar om. Den sista kommentaren ”… om Orrefors Kosta Boda vill bli av med lokalerna - får man skicka med stora pengar för att kommunen ska ta hand om dem…” tyder på att alliansen kan gå med på att investera i ett sådant projekt. Frågan blir följaktligen, till vilket pris? Samtidigt som det i kommunfullmäktigeprotokollet står att ett utskott haft uppdraget att förhandla angående ett övertagande. Har centern inte varit representerat i utskottet?

För en utomstående tycks denna typ investering inte vara något som gynnar kommunen som helhet, utan snarare en stödinsats för en avfolkningsort. Men samtidigt, finns det andra idéer om att utveckla Emmaboda kommun? Dessa hörs inte i media i alla fall. Detta är vad jag tycker är riktigt tragiskt med denna historia och att majoriteten sannolikt tror att detta är en god investering för framtiden. Men eftersom oppositionen inte har några kreativa idéer om hur Emmaboda kommun ska utvecklas hamnar vi i ett moment 22, där allt oppositionen kan göra är att protestera. I denna stund är det Emmaboda kommuns medborgare som är de stora förlorarna, de ställs inför val som innefattar att rösta på partier som vill slösa bort skattemedel på dumheter, men som kanske kan ge avkastning eller rösta på partier som inte vill någonting. Det är kanske därför denna debatt inte blir mer än en diskussion om kronor och ören och ej utsända handlingar (givetvis är det en oerhört viktigt demokratiaspekt, det nekar jag inte till, men teoretiskt sett löser man detta på ett lätt sätt genom att ha ett nytt kommunfullmäktige).

Det jag skulle vilja fråga Christer Jonsson om är:

Uppenbart finns nu ett investeringsutrymme på 10 miljoner plus en ökad drift på minst 1 miljon om året i Emmaboda kommun, hur vill du satsa dessa medel?

För oss som verkligen har Emmaboda i våra hjärtan, handlar det inte om vem som ur ett ideologiskt perspektiv styr Emmaboda, det handlar om vem som faktiskt kan utveckla kommunen att ta vara på sin sanna potential. Detta kräver en levande politisk debatt med drivande och kreativa individer, men dessa lyser med sin frånvaro.